Bio/Zoo Informations mange årige "hands on" erfaring med naturbevarelse og dyrebranchen giver os enestående muligheder for udvikling af nye projekter og værktøjer og metoder. Desuden er vi rigtigt gode til at lave tværfaglige samarbejder inden for branchen.

Biosikre opdrætsfaciliteter

Indretning og drift af biosikre rum til hold og opdræt af blandt andet padder og krybdyr. Erfaring med etablering og opstart samt uddannelse af personale.  Denne form for opstaldning er nødvendig for at opnå mulighed for deltagelse i forskellige Ark projekter med truede padde arter. Pasnings og driftplaner, sikkerhed, protokol, test og egenkontrol. Vi samarbejder tværfagligt med relevante virksomheder og organisationer. Indhent mere info og evt. tilbud.

Opdræt og hold af padder og hvirvelløse dyr i isolatorer og airtainere

Etablering af avls kolonier og isolation af padder og hvirvelløse dyr i isolatorer og airtainere, en model som muliggør hold af smittede individer eller bestande inden for den zoologiske haves eller institutionen område uden problemer. Bestande med meget høje smittebeskyttelses krav, f. eks Partula snegle, kan tillige holdes i denne form for materiel. Michael O. Jørgensen er idemanden bag brug af ovenstående materiel i ex-situ naturbevarelse. Referencer: EAZA Invertebrate TAG, EAZA RTAG og EAZA ATAG, Zoo København, Randers regnskov. Indhent mere info og evt. tilbud.

Mobile Amphibian  Booster

Mobilt bæredygtigt anlæg til boosting af haletudse bestande f. eks klokkefrøer. Den mobile enhed kan opstilles In-situ hvorved transport og smitterisiko undgår. Helle Modulet drives af solenergi, hvilket muliggør opsætning in-situ. Et eller flere kar kan drives af anlægget, der anvendes kun vand fra eksisterende vandhul, og overskuds vandet returneres til vandhullet.

Modulet er udformet sådan at det nemt kan transporteres til bestemmelsesstedet (en ny lettere version til brug i skov områder, introduceres i 2010). Opsyn og vedligehold kan forestås af lokale lodsejere og beboere i områderne.  Michael O. Jørgensen er idemanden og står bag dette innovative redskab i paddebevarelsen. Referencer: Amphi-Consult, Zoo København, EAZA ATAG, EU-Life Bombina project, Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, Latgales Zoo.

Indhent mere info og evt. tilbud

Andre Innovative tiltag

Bio/Zoo Information WEF – Nøglen til bæredygtig og fairtrade turisme.